@book{Kowalski:2019,
  author    = "S. Kowalski",
  title     = "Wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową. Komentarz do ustaw szczegółowych, ISBN: 9788381981521",
  publisher = "C.H. Beck",
  address   = "Warszawa",
  series    = "Krótkie Komentarze Becka",
  year      = "2019",
  pages     = "430",
}