@book{Jazownik:2020,
  author    = "M. Jazownik and L. Jazownik",
  title     = "Łężyckie uroczystości kresowe. Księga pamiątkowa / oprac., ISBN: 9788395119798",
  publisher = "Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2020",
  pages     = "234",
}