@book{Dachtera:1993,
  author    = "A. Dachtera and G. Domańska and M. Wasik",
  title     = "Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, lata 1975-1980 : [oprac.]",
  publisher = "Wyższa Szkoła Inżynierska",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "1993",
  pages     = "159",
}