@book{Kania:2020,
  author    = "A. Kania",
  title     = "Prawo karne materialne. Część szczególna. Ustawowe znamiona przestępstw w świetle poglądów orzecznictwa, ISBN: 9788378424192",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Acta Iuridica Lebusana, Vol. 16",
  year      = "2020",
  pages     = "350",
}