@book{Kania:2020,
  author    = "A. Kania and O. Włodkowski",
  title     = "Prawo karne materialne. Część ogólna. Kazusy i zadania problemowe. Orzecznictwo, ISBN: 9788380855915",
  publisher = "Difin",
  address   = "Warszawa",
  edition   = "Wyd. 2",
  year      = "2020",
  pages     = "302",
}