@book{Bazuń:2020,
  author    = "D. Bazuń and J. Frątczak-Müller and M. Jaskulska and M. Kwiatkowski and A. Mielczarek-Żejmo",
  title     = "Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych, ISBN: -",
  publisher = "Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej",
  address   = "Warszawa",
  year      = "2020",
  pages     = "32",
  note      = "[mat. edukacyjne]",
}