@book{Kaluga:2001,
  author    = "S. Kaluga and D. Kużdowicz and P. Kużdowicz and V. Lingnau and P. Orzeszko",
  title     = "Komputerowo wspomagany controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach",
  publisher = "Oficyna Wydaw. PZ",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2001",
  pages     = "116",
  note      = "+ CD-ROM",
}