@book{Fedyczak:1997,
  author    = "Z. Fedyczak and R. Strzelecki",
  title     = "Energoelektroniczne układy sterowania mocą prądu przemiennego, ISBN: 8371740506",
  publisher = "Wydaw. Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
  year      = "1997",
  pages     = "177",
}