@book{Dudek:1999,
  author    = "J. Dudek",
  title     = ""Cała ziemia dyrracheńska" pod panowaniem bizantyńskim w latach 1005-1205, ISBN: 8386832983",
  publisher = "Wydaw. WSP",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "1999",
  pages     = "196",
}