@book{Jazownik:1999,
  author    = "L. Jazownik",
  title     = "Jak pytać o dzieło literackie?, ISBN: 8386832916",
  publisher = "Wydaw. WSP",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "1999",
  pages     = "151",
}