@book{Kwiatkowski:2000,
  author    = "M. Kwiatkowski",
  title     = "Człowiek sukcesu ekonomicznego jako wzór osobowy w pierwszych latach transformacji systemowej w Polsce : studium z socjologii moralności, ISBN: 8388317253",
  publisher = "Lubuskie Towarzystwo Naukowe",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2000",
  pages     = "184",
}