@book{Kufel:2000,
  author    = "S. Kufel",
  title     = "Nad "Ziemiaństwem polskim" Kajetana Ko¼miana" : interpretacje i konteksty, ISBN: 8372680345",
  publisher = "Wydaw. WSP",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2000",
  pages     = "97",
}