@book{Dudek:1997,
  author    = "J. Dudek",
  title     = "Etyka niezależna Tadeusza Kotarbińskiego, ISBN: 8386832223",
  publisher = "Wydaw. WSP",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "1997",
  pages     = "155",
}