@book{Narkiewicz-Niedbalec:1997,
  author    = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title     = "Uczestnictwo w kulturze i aspiracje życiowe młodzieży szkolnej, ISBN: 8683224X",
  publisher = "Wydaw. WSP",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "1997",
  pages     = "112",
}