@book{Burda:1997,
  author    = "B. Burda and D. Dolański and J. Dudek and T. Nodzyński",
  title     = "Program nauczania historii dla liceów ogólnokształcących na terenie Środkowego Nadodrza, ISBN: 8390111489",
  publisher = "Wydaw. Verbum",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "1997",
  pages     = "68",
}