@book{Cyganiuk:2001,
  author    = "J. Cyganiuk and A. and J. Jakubowski and R. Janowski and P. Kuryło and E. Tertel and A. Majorczyk",
  title     = "Zastosowanie informatyki : materiały dydaktyczne : zbiór ćwiczeń do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu",
  publisher = "Wydaw. UZ",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2001",
  pages     = "169",
}