@book{Borawski:1995,
  author    = "S. Borawski",
  title     = "Tradycja i perspektywy : przeszłość i przyszłość nauki o dziejach języka polskiego, ISBN: 837091019X",
  publisher = "Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej",
  address   = "Wrocław",
  year      = "1995",
  pages     = "208",
}