@book{Benyskiewicz:2002,
  author    = "K. Benyskiewicz",
  title     = "Ród Jeleni Niałków z Kębłowa i jego rola w procesie jednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku, ISBN: 8391356361",
  publisher = "Wydawnictwo Historyczne",
  address   = "Poznań - Wrocław",
  series    = "Biblioteka Genealogiczna, t. 4",
  year      = "2002",
  pages     = "234",
}