@book{Kufel:2003,
  author    = "S. Kufel",
  title     = "Twórczość poetycka Adama Jerzego Czartoryskiego, ISBN: 8389321319",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2003",
  pages     = "262",
}