@book{Fedyczak:2003,
  author    = "Z. Fedyczak",
  title     = "Impulsowe układy transformujące napęcia przemienne, ISBN: 8389321513",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Monografie, T. 4",
  year      = "2003",
  pages     = "154",
}