@book{Walicki:2003,
  author    = "E. Walicki and M. Ratajczak and P. Ratajczak and D. Michalski",
  title     = "Wytrzymałość materiałów, ISBN: 8389321246",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2003",
  pages     = "263",
  volume    = "T. 1: Wprowadzenie teoretyczne do laboratorium",
}