@book{Borawski:2003,
  author    = "S. Borawski and I. Piirainen and A. Dormann-Sellinghoff",
  title     = "Transliteracja grafemiczna "Księgi protokołów sądu wójtowskiego miasta Opola z lat 1698-1821", ISBN: 8389247526",
  publisher = "Oficyna Wydaw. ATUT",
  address   = "Wrocław",
  series    = "Orbis Linguarum, 23",
  year      = "2003",
  pages     = "285",
}