@book{Jazownik:2003,
  author    = "L. Jazownik",
  title     = "Teoria literatury a wizje edukacji literackiej : studium porównawcze koncepcji dydaktycznych Piotra Chmielowskiego, Kazimierza Wóycickiego i Zygmunta Łempickiego, ISBN: 8389321289",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2003",
  pages     = "221",
}