@book{Borawski:2003,
  author    = "S. Borawski and A. Furdal",
  title     = "Wybór tekstów do historii języka polskiego, ISBN: 8301140666",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
  address   = "Warszawa",
  edition   = "Wyd. 2, uzup.",
  year      = "2003",
  pages     = "345",
}