@book{Jazownik:2004,
  author    = "L. Jazownik",
  title     = "Wyzwolić moc lektury : aksjologiczo-metodyczny sens dzieła literackiego, ISBN: 8389712091",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2004",
  pages     = "351",
}