@book{Doganowska:2004,
  author    = "R. Doganowska and E. Roland",
  title     = "Zielonogórski informator gospodarki odpadami komunalnymi, ISBN: 839051141X",
  publisher = "Polski Klub Ekologiczny Okręg Lubuski",
  address   = "Nowa Sól",
  year      = "2004",
  pages     = "14",
}