@book{Adaszyńska:1987,
  author    = "E. Adaszyńska and E. Czarnecka",
  title     = "Encyklopedie i leksykony specjalistyczne; oprac.",
  publisher = "WSP",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Dokumentacja Zbiorów Własnych, Z. 2",
  year      = "1987",
  pages     = "88",
}