@book{Adaszyńska:1996,
  author    = "E. Adaszyńska",
  title     = "Słowniki i informatory biograficzne; oprac.",
  publisher = "WSP",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Dokumentacja Zbiorów Własnych, Z. 3",
  year      = "1996",
  pages     = "62",
}