@book{Benyskiewicz:2005,
  author    = "K. Benyskiewicz",
  title     = "Mieszko Bolesławowic 1069-1089 : źródła i tradycja historiograficzna, ISBN: 8388385569",
  publisher = "Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana",
  address   = "Kraków",
  year      = "2005",
  pages     = "232",
}