@book{Greinert:1985,
  author    = "H. Greinert and M. Drab and A. Jędrczak and I. Wróbel",
  title     = "Podniesienie produkcyjno¶ci gleb lekkich : przewodnik po trasie konferencji terenowej",
  publisher = "Polskie Towarzystwo Gleboznawcze - Oddział Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "1985",
  pages     = "60",
}