@book{Gorzelana:2006,
  author    = "J. Gorzelana",
  title     = "Właściwości językowo-stylistyczne poezji religijnej Franciszka Karpińskiego, ISBN: 8374810173",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2006",
  pages     = "238",
  note      = "http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/docmetadata?id=28266&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=",
}