@book{Narkiewicz-Niedbalec:2006,
  author    = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title     = "Socjalizacja poznawcza uczącej się młodzieży : studium z zakresu socjologii wiedzy i edukacji, ISBN: 837481022X",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2006",
  pages     = "283",
}