@book{Baron-Polańczyk:2006,
  author    = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Multimedialne materiały dydaktyczne : projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno-informatycznej, ISBN: 8374810505",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2006",
  pages     = "269",
}