@book{Kowalski:2006,
  author    = "M. Kowalski and A. Gaweł",
  title     = "Zdrowie - wartość - edukacja, ISBN: 83730879990",
  publisher = "Oficyna Wydaw. "Impuls"",
  address   = "Kraków",
  year      = "2006",
  pages     = "239",
}