@book{Korbicz:1987,
  author    = "J. Korbicz and Z. Mazurkiewicz and A. Janczak",
  title     = "Wybrane zagadnienia z teorii identyfikacji i estymacji : skrypt",
  publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "1987",
  pages     = "143",
}