@book{Borawski:2007,
  author    = "S. Borawski",
  title     = "Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867 - 1895), ISBN: 9788374810791",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2007",
  pages     = "611",
}