@book{Borawski:2007,
  author    = "S. Borawski",
  title     = "Reguła zakonu świętej Klary : wyrazy graficzne z lokalizacjami wraz z podobizną zabytku i transliteracją, ISBN: 9788374810944",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2007",
  pages     = "217",
}