@book{Bolikowski:1984,
  author    = "J. Bolikowski and K. Kondek and W. Kujanek and W. Miczulski and R. Rybski",
  title     = "Laboratorium miernictwa elektrycznego. Cz. 1",
  publisher = "Redakcja Wydaw. Uczelnianych Wyższej Szkoły Inżynierskiej",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "1984",
  pages     = "120",
  note      = "red. A. Wysocki",
}