@book{Baron-Polańczyk:2007,
  author    = "E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Multimedialne materiały dydaktyczne w edukacji techniczno-informatycznej w szkole podstawowej i gimnazjum : raport z badań, ISBN: 9788374811248",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2007",
  pages     = "253",
}