@book{Drab:2007,
  author    = "M. Drab",
  title     = "Wybrane zagadnienia statystyki matematycznej i doświadczalnictwa w inżynierii środowiska, ISBN: 9788374811330",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2007",
  pages     = "153",
}