@book{Kowalski:2008,
  author    = "M. Kowalski and M. Drożdż",
  title     = "Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych (Edukacja przez "codzienność" telewizyjną) = Violence and Health in Television (Education by TV "Commonplace"), ISBN: 9788373089860",
  publisher = "Oficyna Wydaw. "Impuls"",
  address   = "Kraków",
  year      = "2008",
  pages     = "183",
}