@book{Jakubowski:2008,
  author    = "J. Jakubowski and G. Maniarski and A. Lewandowski",
  title     = "Wdrożenie systemów CAX jako narzędzi wspomagających procesy projektowania, ISBN: 9788374811958",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2008",
  pages     = "53",
  note      = "zał. s. 27--53",
}