@book{Walicka:2008,
  author    = "A. Walicka and E. Walicki and D. Michalski and P. Jurczak and J. Falicki",
  title     = "Wytrzymałość materiałów : ćwiczenia laboratoryjne - materiały pomocnicze, ISBN: 8374811873",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2008",
  pages     = "110",
}