@book{Mróz:2008,
  author    = "A. Mróz",
  title     = "Rozwój osobowy człowieka : badania w kontek¶cie teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza D±browskiego, ISBN: 9788373064232",
  publisher = "Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego",
  address   = "Lublin",
  year      = "2008",
  pages     = "204",
}