@book{Kufel:2009,
  author    = "S. Kufel",
  title     = "Fragmenty mozaiki : szkice i materiały z czasów oświecenia, ISBN: 9788374812467",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2009",
  pages     = "187",
}