@book{Bartkowiak:2009,
  author    = "E. Bartkowiak",
  title     = "Formacje zakonne wobec problemu dzieci pozbawionych opieki w Polsce w latach 1918-1939, ISBN: 9788374812849",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2009",
  pages     = "295",
}