@book{Dudek:2009,
  author    = "J. Dudek",
  title     = "Pęknięte zwierciadło : kryzys i odbudowa wizerunku władcy bizantyńskiego od 1056 roku do ok. 1095 roku, ISBN: 9788374812825",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2009",
  pages     = "355",
}