@book{Husak:2009,
  author    = "B. Husak",
  title     = "Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Grünberg: abriss einer monographie 1994-2009 = Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze: zarys monografii 1994-2009, ISBN: 9788374813037",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2009",
  pages     = "143",
}