@book{Kasprzak:2010,
  author    = "M. Kasprzak",
  title     = "Ekofizjologiczne uwarunkowania kondycji gołębia miejskiego Columbia livia f. urbana podczas rozwoju gniazdowego, ISBN: 9788374813242",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2010",
  pages     = "97",
}