@book{Łychmus:2010,
  author    = "P. Łychmus",
  title     = "Coaching oparty na wiedzy w treningach kierowniczych, ISBN: 8788325515331",
  publisher = "Wydaw. C.H. Beck Sp. z o.o.",
  address   = "Warszawa",
  year      = "2010",
  pages     = "144",
}